a k t u a l n o ś c i
2017-05-02, Rozwiązania hiperkonwergentne Nutanix w ofercie Radunix
Radunix oferuje systemy hiperkonwergentne Nutanix bazujace na platformach Lenovo Converged Appliances. Nutanix jest światowym liderem rynku HCI. Informacja z CRN: Hyper-convergence...

KONTAKT
  Dział handlowy:
091 422 77 62
091 423 27 60
  Serwis:
091 423 31 24
  Fax:
091 423 30 61
  E-mail:
info@radunix.com.pl

 


     Klienci stają się coraz bardziej wymagający, dysponują lepszymi informacjami i mają coraz większe oczekiwania. Dla firmy RADUNIX zaangażowanie w jakość jest jednym ze sposobów dotrzymania kroku w kierunku potrzeb klientów. W kwietniu 2006 firma RADUNIX uzyskała certyfikat potwierdzający, że wdrożyła System Zarządzania Jakością (SZJ) zgodny z ISO 9001:2000. Certyfikat wystawiony został przez BSI British Standards - BSI Management Systems. Doradztwo związane z procesem wdrożenia SZJ dofinansowane było w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo)RADUNIX Gromniak spółka Jawna
ul. Unisławy 13cd
71-402 Szczecin


Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) wg normy ISO 9001
Projekt współfinansowany przez
UNIĘ EUROPEJSKĄ
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

     System zarządzania jakością (SZJ) zgodny z ISO 9001:2008 udostępnia organizacji zestaw procesów zapewniających odpowiednie, rozsądne podejście do zarządzania organizacją. System zapewnia spójność i doskonalenie procedur a tym samym zapewnia powstawanie produktów i usług spełniających wymagania klienta. ISO 9001 jest najczęściej stosowaną normą międzynarodową udostępniającą strukturę do stworzenia efektywnego systemu zarządzania jakością.Copyright © 2007-2014 Radunix